Ladda ner en sammanfattning av “ROI av kundupplevelse”

Det här får du:

  • riktlinjer för hur man kan förstå företagsvärde och ROI av kundupplevelsen

  • nya idéer till hur du kan justera välkända koncept i ditt företag

  • PDF dokument med enkla instruktioner för att förstå och räkna ut ROI och företagsvärde av kundupplevelsen i ditt företag

  • Ett Excel dokument som du kan använda för att räkna ut korrelationen mellan de finansiella nyckeltalen och era aktiviteter som ni gör för att hantera kundupplevelsen.

    Notera att materialet är på engelska!

ROI av kundupplevelse