Hitta den rätta lösningen för ert företag

Standard

Idealisk för mellanstora företag

Power

Perfekt för större företag

Entreprise

Perfekt för dem som tänker stort


Pris / Månad

€699

faktureras månatligen eller €6990 om årlig faktura

€999

faktureras månatligen eller €9990 om årlig faktura

Skräddarsydd

Analytik

Avancerad textanalys skräddarsytt för ditt företag

Svar analyserade månatligen

upp till 1000

upp till 2500

special

Användare

obegränsad

obegränsad

obegränsad

Företagsspecifika kategorier och segment

obegränsad

obegränsad

obegränsad

NPS panel
60+ Feedback språk
GDPR kompatibel
Feedback Insamling

separat set-up avgift

Undersökningar per Månad

obegränsad

obegränsad

obegränsad

Mall för frågeformulär (SMS, Email, Online och In-App kampanjer)
Skräddarsydda landningssidor vid exit
Integrationer

Lista tillgänglig vid förfrågan

Skicka data via API
Få tillbaka data och feedback till eget system
Få resultat från analysen till eget system

-

-

Företagsspecifika funktioner

övriga företagsspecifika funktioner tillgängliga vid förfrågan

Tilldelad Account Manager

vid onboarding

Single Sign On

-

-

Boka Demo Boka Demo Boka Demo